środa, 1 sierpnia 2018

                                                                             
NOWOŚCI KSIĄŻKOWE 
NA LATO

Podobny obraz 
ZAPRASZAMY

 
    
       Podsumowanie współpracy w pierwszym półroczu 
2018 roku z placówkami oświatowymi tj. z Przedszkolem       nr 38 oraz Szkołą Podstawową nr 30 w Rudzie Śląskiej.
 Znalezione obrazy dla zapytania przedszkole budynek
 Kontynuowaliśmy cykliczne  tematyczne spotkania z przedszkolakami z grup " Liski", "Misie ', "Smerfy".

      Raz w miesiącu bibliotekarz z naszej filii czytał w przedszkolu dzieciom bajki.Znalezione obrazy dla zapytania czytanie bajek


Nasza współpraca z Szkołą Podstawową nr 30.


Podobny obraz

Uczniowie klas II, III i IV były zapraszane do naszej filii na spotkania tematyczne : 


"Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci"

"Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich"

„Tydzień Bibliotek”